M.M: GateInvestorTemplate
GateInvestorTemplate

Ägare & aktiekapital

 Uppdaterad 2017-05-10

Aktieägare A-aktier B-aktier Aktier Andel av kapitalet Andel av rösterna
Christian Berner Invest AB    8 214 651 8 214 651    43,8% 27,4%
Lannebo Micro Cap    2 068 580 2 068 580  11,0% 6,9%
Ernström Kapitalpartner AB    1 900 000   1 900 000 10,1% 6,3%
Gårdaverken AB 1 250 000   1 250 000 6,7% 41,7%
Andra AP-fonden   850 000 850 000 4,5% 2,8%
AMF Aktiefond småbolag    650 000    650 000    3,5% 2,2%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension   393 017 393 017 2,1% 1,3%
Grenspecialisten förvaltning AB    246 000    246 000    1,3% 0,8%
Swedbank försäkring   228 000 228 000 1,2% 0,8%
Bo Söderqvist    200 000     200 000    1,1% 0,7%
BPSS LUX/FIM/LU FD/CA TA/UCITS   171 811 171 811 0,9% 0,5%
Nordnet Pensionsförsäkring AB   152 230 152 230 0,8% 0,5%
Granit småbolag   113 737  113 737  0,6% 0,6%
Handelsbanken Sverigefond Inde, X   71 740 71 740 0,4% 0,2%
Nicolas Berner Wolf   69 372 69 372 0,4% 0,2%
Tosolima Aktiebolag   40 000 40 000 0,2% 0,1%
Johan Sakari   36 000 36 000 0,2% 0,1%
Börssällskapet i Göteborg   33 000 33 000 0,2% 0,1%
Bergskanten Invest AB   25 850 25 850 0,1% 0,1%
Övriga   2 045 410 2 045 410 10,9% 6,8%
   1 250 000    17 509 398    18 759 398    100,0% 100,0%
              
Gateway.Master