M.M: GateInvestorTemplate
GateInvestorTemplate

Ägare & aktiekapital

 Uppdaterad 2018-01-16

Aktieägare A-aktier B-aktier Aktier Andel av kapitalet Andel av rösterna
Christian Berner Invest AB    8 214 651 8 214 651    43,8% 27,4%
Lannebo Micro Cap    2 068 580 2 068 580  11,0% 6,9%
Ernström Kapitalpartner AB    1 900 000   1 900 000 10,1% 6,3%
Gårdaverken AB 1 250 000   1 250 000 6,7% 41,7%
Andra AP-fonden   850 000 850 000 4,5% 2,8%
AMF Aktiefond småbolag    650 000    650 000    3,5% 2,2%
Christian Berner Tech Trade (eget förvar)   398 727 398 727 2,1% 1,3%
Grenspecialisten förvaltning AB    246 000    246 000    1,3% 0,8%
Bo Söderqvist    200 000    200 000    1,1% 0,7%
BPSS LUX/FIM/LU FD/CA TA/UCITS   186 811 186 811 1,0% 0,6%
Swedbank försäkring   185 805 185 805 1,0% 0,6%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension   180 557 180 557 1,0% 0,6%
Nicolas Berner Wolf    90 000 90 000 0,5% 0,3%
Nordnet Pensionsförsäkring AB   89 929 89 929 0,5% 0,3%
Handelsbanken Sverigefond Inde, X   66 361  66 361 0,4% 0,2%
Granit småbolag   58 342 58 342 0,3% 0,2%
Barnevik, Jens Gustav   47 223 47 223 0,3% 0,2%
Johan Sakari   36 000 36 000 0,2% 0,1%
Börssällskapet i Göteborg   33 000 33 000 0,2% 0,1%
Övriga   2 007 412 2 007 412 10,7% 6,7%
 Totalt  1 250 000    17 509 398    18 759 398    100,0% 100,0%
Gateway.Master