M.M: GateInvestorTemplate
GateInvestorTemplate

Ägare & aktiekapital

 Uppdaterad 2018-04-17

Aktieägare A-aktier B-aktier Aktier Andel av kapitalet Andel av rösterna
Gårdaverken AB   1 250 000 3 192 083 4 442 083   23,7% 52,3%
Lannebo Nanocap   2 068 580 2 068 580  11,0% 6,9%
Ernström Kapital AB    1 900 000   1 900 000 10,1% 6,3%
Berner, Isolde Stensdotter   1 630 572 1 630 572 8,7% 5,4%
Berner, Ruby Stensdotter   1 558 336 1 558 336 8,3% 5,2%
Andra AP-fonden   850 000 850 000 4,5% 2,8%
AMF Aktiefond småbolag    650 000    650 000    3,5% 2,2%
Förvaltningsaktiebolaget Zate   438 242 438 242 2,3% 1,5%
Grenspecialisten förvaltning AB    235 159  235 159 1,3% 0,8%
Söderqvist, Bo   200 000    200 000    1,1% 0,7%
Berner Wolf, Nicolas   164 943 164 943 1,0% 0,6%
Barnevik, Jens Gustav   75 909 75 909 0,4% 0,3%
Christian Berner Tech Trade AB   72 357 72 357 0,4% 0,2%
Öberg, Johan Nils Wictor   31 000  31 000  0,2% 0,1%
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index   30 211 30 211 0,2% 0,1%
Bergskanten Invest AB   25 850 25 850 0,1% 0,1%
Graffner, Eva   20 000 20 000 0,1% 0,1%
Nilsson, Robert   19 199 19 199 0,1% 0,1%
Gatenbeck, Lars   16 364 16 364 0,1% 0,1%
Löfberg, Ulf   15 000 15 000 0,1% 0,1%
Övriga   4 315 593 4 315 593 23% 6,5%
Totalt  1 250 000    17 509 398    18 759 398    100,0% 100,0%
Gateway.Master