M.M: GateInvestorTemplate
GateInvestorTemplate

Ledning

Bo Söderqvist
Verkställande direktör Christian Berner Tech Trade AB sedan 2010.

Född: 1963
Utbildning: Utbildning inom ledarskap vid Institutet för Företagsledning, Krauthammar International och Håkan Frödén Coaching & Communication. Utbildning inom stål och metall vid SSAB Borlänge och Inexa. Säljutbildning vid BE-skolan. 
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande Christian Berner AB, Christian Berner Oy, AS Christian Berner och Christian Berner AS.
Innehav: 220 000 B-aktier

 Bo Söderqvist 2018

Torbjörn Gustafsson
CFO i Christian Berner Tech Trade AB, anställd sedan 2018

Född: 1976. 
Utbildning: Fil. mag. i ekonomi, vid Lunds Universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot Christian Berner AB, A/S Christian Berner, Christian Berner AS och Christian Berner Oy.

 Torbjörn Gustafsson 2018

Erik Thorup
VD i A/S Christian Berner, anställd sedan 2000

Född: 1963
Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik från Danmarks Tekniska Universitet, Kandidatexamen i företagsekonomi – internationella affärer från Handelshögskolan i Köpenhamn
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot A7S Christian Berner.
[Innehav: 2 182 B-aktier]
 

 Erik Thorup

Henrik Westerholm
VD i Christian Berner Oy, sedan 2006

Född: 1970
Utbildning: Ingenjör i maskinautomation från Tekniska Läroverket i Helsingfors
Övriga nuvarande befattningar: Styrelsemedamot i Christian Berner Oy.
[Innehav: 8 727 B-aktier]

 Henrik Westerholm 2018

Herman Thon
Vd i Christian Berner AS sedan 2017.

Född: 1970 
Utbildning: Ledarutbildning från Hærens krigsskole, Master i Marknadsföring från Høyskolen Christiania, MBA från Norges Handelshøyskole (NHH).
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot Christian Berner AS.

 Herman Thon 2018

Hans Lindqvist
VD i Christian Berner AB och Supply Chain Director i Christian Berner Tech Trade AB, anställd sedan 2018.

Född: 1965 
Utbildning: Civilingenjör i Maskinteknik, vid Chalmers Tekniska Högskola.
[Innehav: 8 000 B-aktier]

 Hans Lindqvist 2018

Lars-Olof Larsson
Vd Zander & Ingeström AB, anställd sedan 1997.

Född: 1963
Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot Zander & Ingeström AB
Innehav: 187 714 B-aktier genom Förvaltningsbolaget ZATE.

 Lars-Olof Larsson
Gateway.Master