M.M: GateInvestorTemplate
GateInvestorTemplate

Styrelse

Joachim Berner
Styrelseordförande sedan 2014 (styrelseledamot sedan 2013 samt mellan 1989 och 2008). Medlem av Revisionsutskottet

Invald i styrelsen: 2005
Födelseår: 1962
Utbildning: Fil mag i ekonomi, MBA, Handelshögskolan i Göteborg
Övriga nuvarande befattningar: Industriell rådgivare åt Accendo Capital, Segulah och Capman. Verkställande direktör Christian Berner Invest AB. Styrelseordförande Gårdaverken AB, Christian Berner Invest AB, Berner Fastighets AB, Mitt i TopCo AB samt Seafire Capital (Publ). YA Holding AB, Eniro AB (publ), njuice AB och Teknoma Oy.
Innehav: 1 250 000 A-aktier genom Gårdaverken AB.

 Joachim Berner 2018

Kerstin Gillsbro
Styrelseledamot sedan 2016 

Född: 1961
Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten Lunds Tekniska Högskola
Övriga nuvarande befattningar: Vd Jernhusen AB. Styrelseledamot Stena Fastigheter AB. Styrelseledamot Green Building Council och JBS (Järnvägsbranschens samverkansforum)
Innehav: -

 Kerstin Gillsbro 2018

Bertil Persson
Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1961
Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot Nobina AB och Troax AB. Senior advisor Odin Fonder och Hjalmarsson & Partners.
Innehav: 0

 

Stina Wollenius
Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1979
Utbildning: Civilingenjör i Industriell Ekonomi från KTH och Technische Universität Berlin.
Övriga nuvarande befattningar: Koncernchef Glasgruppen, VD Wollenius Invest AB, Styrelseordförande Svensk Planglasförening och Styrelseledamot Produktionslyftet (Rise).
Innehav: 0

 Stian Wollenius

Lars Gatenbeck
Styrelseledamot sedan 2014.Styrelseledamot sedan2014. Ordförande i Revisionsutskottet.

Född: 1956
Utbildning:  Med Dr. vid Karolinska Institutet, läkarexamen vid Karolinska Institutet.
Övriga nuvarande befattningar: Industriell rådgivare åt EQT. Styrelseordförande Life Medical Sweden AB, Life Equity Group Holding AB, Akademikliniken Group Holding AB. Vice Ordförande Stiftelsen Industrifonden, Styrelseledamot i Tunstall Health Care Group Ltd., Dataflow Group PTY, Cancerföreningenoch stiftelsen Silviahemmet. Huvudman i Konung Gustaf V:s Jubileumsfond.
Innehav: 16 364 B-aktier 

 Lars Gatenbeck 2018

Malin Domstad
Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1970
Utbildning: B Sc Industrial  Automatisation vid Högskolan i Skövde.
Övriga nuvarande befattningar: Inklöpschef, Kongsberg Automotive AB.
Innehav: 1 200 B-aktier

 Malin Domstad 2018

Kurt Olofsson (Unionen)
Styrelseledamot sedan 2004 (Arbetstagarrepresentant)

Född: 1952
Utbildning: Maskiningenjör
Övriga nuvarande befattningar: Teknisk säljare för Processanläggningar inom affärsområde Miljö &Process på Christian Berner AB, Ordförande i Lokala Unionenklubben vid Christian Berner AB
Innehav: – 

 Kurt Olofsson 2018

Sohrab Moshiri (Akademikerförbundet)
Styrelseledamot sedan 2015 (Arbetstagarrepresentant)

Född: 1985
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Övriga nuvarande befattningar:
Teknisk säljare för Ånga, Gas & Energiteknik inom affärsområde Miljö & Process på Christian Berner AB.
Innehav:

 Sohrab Moshiri 2018

Revisor

Revisionsbolag, PWC AB, organisationsnummer 556029-6740.
Huvudansvarig revisor, Michael Bengtsson (född 1959). Michael Bengtsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR.

Gateway.Master