M.M: GateInvestorTemplate
GateInvestorTemplate

Nyckeltal

 

Belopp i KSEK april-juni 2016 april-juni 2015 Förändring % Helår 2015
Resultat        
Total omsättning 119 035 114 638 3,80% 446 741
Försäljningstillväxt 3,80% 14% -72,40% 13,40%
EBITDA-resultat 9 851 6 654 48,10% 28 656
         
Marginaler        
Bruttomarginal, % 41% 36% 13,80% 38%
EBITDA-marginal, % 8,30% 5,80% 42,60% 6,40%
Avkastning på eget kapital 30,80% 26,40% 16,70% 31,00%
         
Finansiell ställning        
Balansomslutning 175 044 160 039 9,40% 174 807
Eget kapital 87 126 71 980 21,00% 86 186
Soliditet % 49,80% 45,00% 10,70% 49,30%
Gateway.Master