M.M: GateInvestorTemplate
GateInvestorTemplate

Treårsöversikt

Flerårsjämförelse KONCERNEN

2015

2014

2013

Totala intäkter, KSEK

446 741

394 037

393 617

Res. efter finansiella poster, KSEK

24 108

11 151

13 059

Res. i % av totala intäkter

5,4

2,8

3,3

Balansomslutning, KSEK

174 807

144 671

113 006

Soliditet (%)

49,3

47,8

16,5

Avkastning på eget kapital (%)

31,0

25,4

78,3

Avkastning på totalt kapital (%)

15,4

9,1

13,5

Kassalikviditet (%)

161,9

153,2

90,3

Gateway.Master