'
M.M: GateInvestorTemplate
GateInvestorTemplate

Kalender

Datum

Händelse

22 februari, 2017

Bokslutskommuniké 2016

24 april, 2017

Årsstämma 2017
Årsstämman hålls i Mölnlycke, på huvudkontoret, den 24 april 2017, kl. 16.00

24 april, 2017

Delårsrapport första kvartalet 2017

21 augusti, 2017

Delårsrapport andra kvartalet 2017

19 oktober, 2017

Delårsrapport tredje kvartalet 2017

Gateway.Master