M.M: GateInvestorTemplate
GateInvestorTemplate

Kalender

Datum

Händelse

22 februari 2018

Bokslutskommuniké 2017

23 april 2018

Årsstämma 2018
Årsstämman hålls i Mölnlycke, på huvudkontoret, den 23 april 2018, kl. 16.00

23 april 2018

Delårsrapport första kvartalet 2018

20 augusti 2018

Delårsrapport andra kvartalet 2018

22 oktober 2018

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

21 februari 2019

Bokslutskommuniké 2018

24 april 2019

Årsstämma 2019
Gateway.Master