M.M: CBTTNewsArchiveTemplate

Pressmeddelanden

Christian Berner Tech Trade (publ) publicerar årsredovisningen för 2017

2018-03-23


Christian Berner Tech Trade publicerar idag, fredag 23 mars, årsredovisningen för 2017 på www.christianberner.com
Årsredovisningen kan även beställas från Christian Berner Tech Trade, via e-post info@christianberner.com eller på telefon 031 33 66 900.


För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Gustafsson, CFO Christian Berner Tech Trade AB, tel 46 (0) 31-336 69 86
E-post: torbjorn.gustafsson@christianberner.com
www.christianberner.com

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018 kl. 08:45 CET.

TopContent: NewsArchivePage (11215)
Default.Master