M.M: NewNewsPageTemplate
NewNewsPageTemplate

Kompletta lösningar för Massöverförings- och Separationsteknologi genom samarbete mellan Christian Berner AB och Koch-Glitsch UK

2013-01-16

Christian Berner meddelar att de från 1 januari 2013 har tecknat avtal med Koch-Glitsch för att verka som agent och distributör i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Med detta avtal och styrkan hos respektive företag i kombination, skapas ett mervärde för kunder på den nordiska marknaden.

Christian Berner har lång erfarenhet av att leverera avancerad teknisk utrustning till den nordiska regionen. Koch-Glitsch är världsledande inom design, tillverkning och leverans av massöverförings- och separationsteknisk utrustning för bl.a. kemi, petrokemi, raffinering samt gasindustri.

"Avtalet med Koch-Glitsch ger oss nya möjligheter och tillåter oss att erbjuda ett bredare utbud av våra produkter i Norden", säger Bo Söderqvist VD för Christian Berner Tech Trade AB. Han fortsätter ”Vi ser dessutom i framtiden även klara synergier med roterande maskiner ur vårt befintliga sortiment som bl.a. kompressorer.”

De produkter som nu blir tillgängliga via Koch-Glitsch är:
• Kolonnbottnar
• Strukturerad kolonnpackning
• Fyllkroppar
• Kolonninredning
• Demistrar
• All relaterad teknik

Lager och tillverkning i Storbritannien och Italien förkortar ledtiderna för Koch-Glitsch produkter, vilket bidrar till en högre servicenivå. "Detta samarbete passar oss väl och ligger helt i linje med vår vision att bli en ledande partner för tekniska lösningar", säger Bo Söderqvist.

Kate Caddick, försäljningschef i norra Europa för Koch-Glitsch säger: "Christian Berner har betydande kunskap och erfarenhet inom branschen och denna region. Avtalet med Christian Berner ger oss en mycket starkare marknadsnärvaro i Norden och en möjlighet att ge ökad service och mervärde för befintliga och potentiella kunder."

TopContent: NewNews (13065)
Default.Master