M.M: NewNewsPageTemplate
NewNewsPageTemplate

GEA Pharma Systems kontinuerliga processteknik stöder AstraZenecas fortsatta investeringar i R&D

2013-10-25

AstraZeneca är en pionjär inom utvecklingen av kontinuerlig produktion av fasta doser (tabletter). För att ytterligare förstärka sina möjligheter att tillverka för kliniska prövningar har AstraZeneca nyligen investerat i en kontinuerlig våtgranuleringsutrustning, ConsiGma™25, från GEA Pharma Systems.

Våtgranuleringsenheten skall användas för utveckling av nya läkemedel och också för att producera material för kliniska prövningar. AstraZeneca utvecklar nya formuleringar och tillverkar material för globala kliniska prövningar i forskningsenheten i Mölndal. Produktion i större skala överförs till AstraZenecas kommersiella produktionsenheter.

GEA Pharma Systems har tagit ledningen för att förse läkemedelsindustrin med ny teknik baserat på de mest innovativa teknologierna för granulering, torkning samt tablettillverkning med potenta API. Konceptet att konvertera den traditionella batchtillverkningen till kontinuerlig process har utvecklats under de senaste årtiondena och får snabbt ett ökat intresse. "Vi är mycket glada över att AstraZeneca har valt teknik från GEA Pharma Systems och att de driver utvecklingen inom industrin generellt mot kontinuerlig tillverkning" säger Daniel Frosterud, säljansvarig på Christian Berner som representerar GEA Pharma Systems i Sverige. "Det har funnits en långvarig relation mellan AstraZeneca och GEA Pharma Systems inom batchvis granuleringsteknik, och fortsättningen – med ett tredje köp av kontinuerlig granuleringsteknik – stärker ytterligare vårt förhållande," säger Michael Van den Bossche, Sales Manager på GEA Pharma Systems.

ConsiGma™ kan tillverka granulat kontinuerligt, det blir inget spill vid uppstart eller nedstängning, och batchstorleken bestäms helt enkelt genom hur länge maskinen körs. Den erbjuder också fördelar vid utveckling av nya produkter då processparametrar kan ändras snabbt och enkelt under testkörning vilket resulterar i kortare utvecklingstider med mindre mängder förbrukat material. Kritiska kvalitetsparametrar mäts genom hela processen. ConsiGma™ utvecklades i linje med FDA:s initiativ för QbD (Quality by Design). Tekniken uppfyller också industrins behov av minskade risker och högre kvalitet utan långa och kostsamma valideringar samt uppskalningar. Därmed kommer produkter ut snabbare på marknaden. Flexibiliteten möjliggör tillverkning av produkter på efterfrågan, håller nere dyra renrumsytor till ett minimum och reducerar inventariekostnader. Integrerad processkontroll och PAT erbjuder processövervakning under produktion så att kvaliteten kan byggas in i produkterna från början.

 

TopContent: NewNews (29558)
Default.Master