M.M: CBTTNewsArchiveTemplate

Pressmeddelanden

Christian Berner Tech Trade (publ) publicerar årsredovisningen för 2016

2017-02-22

Christian Berner Tech Trade publicerar idag, onsdag 22 februari, årsredovisningen för 2016 på www.christianberner.com

Årsredovisningen kan även beställas från Christian Berner Tech Trade, via e-post info@christianberner.com eller på telefon 031 33 66 900.


För ytterligare information kontakta:

Anna Boqvist, CFO Christian Berner Tech Trade AB, tel 46 (0) 31-336 69 86
E-post: anna.boqvist@christianberner.com
www.christianberner.com

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017 kl. 11.05 CET.

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser, Tel +46 (0) 8-454 32 00

TopContent: NewsArchivePage (11215)
Default.Master